Home
Bestuur, SympOrgNL
Agenda, Jaarverslag
Contactformulier
SitemapORDE UIT WANORDE 
Stichting Symposium Organisatie Nederland 
TOOLS OM CRISES TE OVERLEVEN
 

ST. BONDRU FM 
Het Maatschappelijk belang 
RADIO OMROEP en DE ZEEPKIST 
 

E-NYUNSU 
Hellen Gill and Friends 
NIEUWS en INTERVIEWS 

AMBACHTELIJK 
St. Bondru FM en St. SympOrg Nederland 
Evenement, met RADIO OP LOCATIE

 

DONEREN? 
Diverse aanbiedingen voor Donateurs 
BONDRU FM OMROEP AMSTERDAM


BONDRU FM BAZAAR 
De online webwinkel van St Bondru FM 
Voor Contribuanten, Donateurs en Deelnemers. 
Zie het aanbod divers, van aangeslotenen, op de website:
http://www.bondrufmbazaar.com/ 

Hellen Gill and Friends 1982 samenwerkende vrienden.  
Wij ondersteunen diverse projecten, met know how. 
HellenGill and Friends is slechts een netwerk, vol relaties. 

Ondernemers (Hellen Gill and Friends) 
(Specialisten, ondernemers, kunstenaars in de ruime zin van het woord). 

Onze nieuwsbrief, verschijnt 4 maal per jaar. Nieuws, knipsels, en informatie over ondernemers (specialisten, kunstenaars) in de ruime zin.

Voor geïnteresseerden (relaties, vrienden en vrienden van vrienden…..), die om redenen van uiteenlopende aard nieuws en overige info zo af en toe mislopen. 

Redactie E-nyunsu 
Hellen J Gill, Irmgard en Heliante Kuster. 

Beheer 
Uitvoerend, voor diversen: Hellen Gill and Friends. 
Hellen Gill and Friends: http://hellenjgill.wordpress.com 

Voor algemene informatie? 
Stuur een e-mail naar: hellenjgill@outlook.com
Maar u kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.
 

Doelstelling

St. Symposium Organisatie Nederland: KvK 54687187 
St. Bondru FM: KvK 61956163 
Bankrekeningnr: NL97INGB 0006696900 tnv St. Bondru FM.  

Team: Hellen Gill and Friends 
(Initiator, Beheer en Uitvoerend). 

Stichting Symposium Organisatie Nederland.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van: 
Workshops, een ronde tafel gesprek, kunst en voordracht, een afsluitend debat alsmede alle overige wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

Door in het programma het accent te leggen op workshops en het grote debat, wil de stichting de TOOLS aanreiken om crises te overleven.

Doelgroep 
Geïnteresseerden: (zelfstandige)ondernemers (ambachtelijk / kunsten), 
zorg/begeleiding, particulieren(jong/oud), vrijwilligers, starters. 

Stichting Symposium Organisatie Nederland, in samenwerking met Stichting Bondru FM, om via Bondru FM Omroep, haar doelstelling te bereiken.   
Adviseurs: ICT, theater, muziek, fotografie, ondernemen en poltit. 
MEET and GREET tijdens onze bijeenkomsten, ook voor OMBUDSZAKEN

Ombudszaken 
Mail uw verzoek en wij verwijzen door naar deskundigen.
Kom naar onze jaarlijkse symposium bijeenkomst.

SAMENWERKEN 

BONDRU
Want er is meer tussen hemel en aarde en samen staan wij sterker

TOOLS
Om toe te passen in de (eigen)organisatie, werkplek, thuis, op school en overig privé

VALKUILEN
Tijdig opsporen, voorkomen en/of oplossen

COMMUNICATIE
Bevorderen om: non communicatie, valse bescheidenheid, dominantie, diversiteitproblemen, disfunctionaliteit, discriminatie en mismanagement te reduceren tot acceptabel.

VERTROUWEN
Dat individuen in staat zijn (zelfstandig)te ondernemen, samen te werken, elkaar te vertrouwen, juiste oplossingen voor een veilige samenleving kunnen aandragen en overheden meer dan ooit kunnen ondersteunen op weg naar juist bestuur.

GULDEN MIDDENWEGEN
Is waar wij met uw deskundigheid oplossingen voor trachten te vinden om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen.

VRIJHEID
Tools om te deprogrammeren en het stimuleren van anders programmeren. 

SAMEN
U nodigen wij uit voor deelname aan dit jaarlijks te houden symposium met:
WORKSHOPS, INTERVIEWS, KUNST / CULTUUR en het vrije DEBAT. 

 

Top

Crights2012SympOrgNederland KvK54687187 Banknr: NL97INGB 0006696900 tnv St. Bondru FM. PAS OP! Wij zenden u geen acceptgiro en hebben geen veldwerkers | Mail: hellenjgill@outlook.com